Pertandingan Mewarna Hari Malaysia

1. Setiap penyertaan akan dikenakan yuran penyertaan sebanyak RM 20.00 untuk kategori A dan kategori B.
2. Peneyertaan kategori A terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 5 sehingga 8 tahun.
3. Penyertaan kategor B terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 9 sehingga 12 tahun.
4. Peserta boleh menggunakan PENSIL WARNA SAHAJA. Bahan mewarna lain seperti crayon, watercolor TIDAK DIBENARKAN.
5. Setiap peserta perlu membawa bahan mewarna sendiri termasuk alas atau meja.
6. Penganjur dan penaja tidak akan bertanggungjawab di atas kemalangan, kehilangan, kerosakan dan lain-lain.
7. Setiap peserta mestilah mematuhi terma, syarat dan peraturan yang ditetapkan & pihak penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan sekiranya peserta gagal mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan.
8. Keputusan juri adalah MUKTAMAD dan penganjur berhak meminda mana-mana syarat dan peraturan dari semasa ke semasa.

Sumber: Facebook